Libero

metro.nomo

  • Uomo
  • 2
  • AS Roma
Capricorno

Mi trovi anche qui

ultimo accesso: 11 ore fa

Ultime visite

Visite al Profilo 30.702
Bacheca47 post
metro.nomo 10 ore fa

₵ł VɄØⱠɆ ₴Ɇ₥₱ⱤɆ QɄ₳Ⱡ₵ⱧɆ ₵Ø₴₳ Đ₳ ฿ɆⱤɆ
₵ł VɄØⱠɆ ₴Ɇ₥₱ⱤɆ Vł₵ł₦Ø Ʉ₦ ฿ł₵₵ⱧłɆⱤɆ…

     

𝄞

             MΣƬЯӨn𝓞ᵐo

Ti piace?
7

Mi descrivo

DO Senso al Tempo RE del Mio Ritmo che MI FA Volare in Spazi infiniti..una SOL magia LA dove SI perde ogni dimensione... [DO]

Su di me

Situazione sentimentale

-

Lingue conosciute

-

I miei pregi

Pochi

I miei difetti

Troppi

Amo & Odio

Tre cose che amo

  1. Distrattamente PASSO
  2. Difficilmente SCRIVO
  3. Probabilmente RISPONDO

Tre cose che odio

  1. la
  2. minestra
  3. Riscaldata

 

ɨօ ƈɦɨ ֆօռօ?". ʟǟ ʀɨֆքօֆȶǟ ֆȶǟ ռɛʟ քօʀֆɨ ʟǟ ɖօʍǟռɖǟ, ռɛʟ ʀɛռɖɛʀֆɨ ƈօռȶօ ƈɦɛ ɨօ ռօռ ֆօռօ ɨʟ ʍɨօ ƈօʀքօ, ռօռ ֆօռօ զʊɛʟʟօ ƈɦɛ ʄǟƈƈɨօ, ռօռ ֆօռօ զʊɛʟʟօ ƈɦɛ քօֆֆɛɢɢօ, ռօռ ֆօռօ ɨ ʀǟքքօʀȶɨ ƈɦɛ ɦօ, ռօռ ֆօռօ ռɛքքʊʀɛ ɨ ʍɨɛɨ քɛռֆɨɛʀɨ, ռօռ ʟɛ ʍɨɛ ɛֆքɛʀɨɛռʐɛ, ռօռ զʊɛʟʟ'ɨօ ǟ ƈʊɨ ȶɛռɨǟʍօ ƈօֆì ȶǟռȶօ. ʟǟ ʀɨֆքօֆȶǟ è ֆɛռʐǟ քǟʀօʟɛ. È ռɛʟʟ'ɨʍʍɛʀɢɛʀֆɨ ֆɨʟɛռʐɨօֆօ ɖɛʟʟ'ɨօ ռɛʟ ֆé.

ᎷᏗᎶᎥᏗ

 

 

 

คŞ¢໐ltคrē lค ๓นŞi¢ค hค นຖค 𝕸𝖆𝖌𝖎𝖆 ๓iŞtēri໐Şค. ๑นēll໐ ໓i Şēຖtirē ๑นคlŞiคŞi ¢໐Şค trคຖຖē lค ๓นŞi¢ค ¢hē Ştคi คŞ¢໐ltคຖ໓໐.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ₗₐ ᵥᵢₜₐ ᵤₘₐₙₐ è cₒₘₑ ᵤₙ ₚₑₙdₒₗₒ cₕₑ ₒₛcᵢₗₗₐ ᵢₙcₑₛₛₐₙₜₑₘₑₙₜₑ fᵣₐ ₙₒᵢₐ ₑ dₒₗₒᵣₑ, cₒₙ ᵢₙₜₑᵣᵥₐₗₗᵢ fᵤgₐcᵢ, ₑ ₚₑᵣ dᵢ ₚᵢù ᵢₗₗᵤₛₒᵣᵢ, dᵢ ₚᵢₐcₑᵣₑ ₑ gᵢₒᵢₐ.

 Arthur Schopenhauer

 

 

Web Analytics Made Easy - Statcounter

 

 

DӨVΣ ᄂΣ PΛЯӨᄂΣ ПӨП ΛЯЯIVΛПӨ..ᄂΛ MЦƧIᄃΛ PΛЯᄂΛ.

 

, , , , , , , , , , , , ,