Libero

metro.nomo

 • Uomo
 • 3
 • AS Roma
Capricorno

Mi trovi anche qui

ultimo accesso: 01 giugno

Ultime visite

Visite al Profilo 37.454
Bacheca149 post
metro.nomo 01 giugno

𝖁𝖎𝖛𝖎 𝖑𝖆 𝖛𝖎𝖙𝖆 𝖘𝖊𝖓𝖟𝖆 𝖘𝖈𝖚𝖘𝖊, 𝖛𝖎𝖆𝖌𝖌𝖎𝖆 𝖘𝖊𝖓𝖟𝖆 𝖗𝖎𝖒𝖕𝖎𝖆𝖓𝖙𝖎

Arrivederci!!

Buona Estate a tutti!

 

 

𝄞

 

                 MΣƬЯӨn𝓞ᵐo🎩

Ti piace?
14

Mi descrivo

DO Senso al Tempo RE del Mio Ritmo che MI FA Volare in Spazi infiniti..una SOL magia LA dove SI perde ogni dimensione... [DO]

Su di me

Situazione sentimentale

-

Lingue conosciute

-

I miei pregi

Pochi

I miei difetti

Troppi

Amo & Odio

Tre cose che amo

 1. Distrattamente PASSO
 2. Difficilmente SCRIVO
 3. Probabilmente RISPONDO

Tre cose che odio

 1. La
 2. minestra
 3. Riscaldata

I miei interessi

Vacanze Ok!

 • Avventura
 • Spiagge incontaminate

Passioni

 • Musica
 • Motori
 • Sport

Musica

 • Techno
 • Alternative

Cucina

 • Piatti italiani

Sport

 • Calcio e calcetto
 • Running
 • Nuoto
 • Surf
 • Trekking

Film

 • Azione
 • Drammatico

 

ɨօ ƈɦɨ ֆօռօ?". ʟǟ ʀɨֆքօֆȶǟ ֆȶǟ ռɛʟ քօʀֆɨ ʟǟ ɖօʍǟռɖǟ, ռɛʟ ʀɛռɖɛʀֆɨ ƈօռȶօ ƈɦɛ ɨօ ռօռ ֆօռօ ɨʟ ʍɨօ ƈօʀքօ, ռօռ ֆօռօ զʊɛʟʟօ ƈɦɛ ʄǟƈƈɨօ, ռօռ ֆօռօ զʊɛʟʟօ ƈɦɛ քօֆֆɛɢɢօ, ռօռ ֆօռօ ɨ ʀǟքքօʀȶɨ ƈɦɛ ɦօ, ռօռ ֆօռօ ռɛքքʊʀɛ ɨ ʍɨɛɨ քɛռֆɨɛʀɨ, ռօռ ʟɛ ʍɨɛ ɛֆքɛʀɨɛռʐɛ, ռօռ զʊɛʟʟ'ɨօ ǟ ƈʊɨ ȶɛռɨǟʍօ ƈօֆì ȶǟռȶօ. ʟǟ ʀɨֆքօֆȶǟ è ֆɛռʐǟ քǟʀօʟɛ. È ռɛʟʟ'ɨʍʍɛʀɢɛʀֆɨ ֆɨʟɛռʐɨօֆօ ɖɛʟʟ'ɨօ ռɛʟ ֆé.

 

 

☆ ĮĻ 𝔰Ɨˡ𝔢𝕟𝔷Ɨᵒ è il 𝓰𝓇𝔦𝓓𝑜

𝓅Ꭵù Ƒ𝐨ℝTⒺ.

..

 

 

 

 

คŞ¢໐ltคrē lค ๓นŞi¢ค hค นຖค 𝕸𝖆𝖌𝖎𝖆 ๓iŞtēri໐Şค. ๑นēll໐ ໓i Şēຖtirē ๑นคlŞiคŞi ¢໐Şค trคຖຖē lค ๓นŞi¢ค ¢hē Ştคi คŞ¢໐ltคຖ໓໐.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ₗₐ ᵥᵢₜₐ ᵤₘₐₙₐ è cₒₘₑ ᵤₙ ₚₑₙdₒₗₒ cₕₑ ₒₛcᵢₗₗₐ ᵢₙcₑₛₛₐₙₜₑₘₑₙₜₑ fᵣₐ ₙₒᵢₐ ₑ dₒₗₒᵣₑ, cₒₙ ᵢₙₜₑᵣᵥₐₗₗᵢ fᵤgₐcᵢ, ₑ ₚₑᵣ dᵢ ₚᵢù ᵢₗₗᵤₛₒᵣᵢ, dᵢ ₚᵢₐcₑᵣₑ ₑ gᵢₒᵢₐ.

 Arthur Schopenhauer

 

 

Web Analytics Made Easy - Statcounter

 

 

DӨVΣ ᄂΣ PΛЯӨᄂΣ ПӨП ΛЯЯIVΛПӨ..ᄂΛ MЦƧIᄃΛ PΛЯᄂΛ.

 

, , , , , , , , , , , , ,